Strona główna
Tytuł witryny
Podtytuł
Strona główna

„ACTICO-NIERUCHOMOŚCI” jest firmą świadczącą usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania i administrowania nieruchomościami. Jako właściciel firmy, posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi (budynki biurowo-magazynowe, lokale użytkowe), pełnię także funkcję w zarządzie wspólnot mieszkaniowych w których zlokalizowane są lokale użytkowe. Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwentem Podyplomowych Studiów z zakresu Controllingu Finansowego w Przedsiębiorstwie. Wiedza teoretyczna jest niezwykle skutecznym uzupełnieniem wiedzy praktycznej i pozwala na doskonałe zorganizowanie podstawowego „życia” nieruchomości oraz profesjonalnego działania i oceny z zakresu finansów nieruchomości. 

Jestem także absolwentem Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Nieruchomościami, które to studia jak i odbyta praktyka w Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości były wymogiem otrzymania uprawnień zawodowych, licencji wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury uprawniającej do profesjonalnego świadczenia usług zarządzania nieruchomościami.

Dbam o to, by moje kwalifikacje były jak najwyższe.. Uczestniczę w kursach i szkoleniach organizowanych przez Federacje Zarządców i Administratorów Nieruchomości. Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu gwarantuję Państwu pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości, dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się do podniesienia estetyki, utrzymania w należytym stanie technicznym i obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Zapewniam pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem Państwa nieruchomością, Kieruję się przy tym zasadą ochrony interesów zleceniodawcy, a więc Wspólnoty Mieszkaniowej. Innymi słowy moim celem jest realizacja celów właściciela o ile cele te nie stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy, przepisów prawa i norm zawodowych, a także zasad etyki.

 

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
Jarosław Graszek

Licencja nr 20567 
Strona główna
Oferta