Oferta
Tytuł witryny
Podtytuł
Oferta

 Zgodnie z obowiązującym prawem Zarządzanie nieruchomością jest obowiązkiem każdego jej właściciela. Jednak zdecydowana większość właścicieli nie zdaje sobie sprawy, że sprawny proces zarządzania nieruchomością jest niezwykle trudny, skomplikowany i wymagający zarówno fachowej interdyscyplinarnej wiedzy, oraz poświęcenia dużej ilości czasu, którego właściciele często wykonujący zawodowo inne czynności po prostu nie mają w nadmiarze. Trzeba pamiętać o regulowaniu w terminie rachunków i opłat, o odpowiednim planowaniu remontów i przeglądów budynku, zapewnieniu dostaw mediów i wywozu śmieci, utrzymaniu czystości i porządku, zadbaniu o bezpieczeństwo nieruchomości, a tym samym w grę wchodzi rzecz najważniejsza jaką jest zdrowie i życie osób przebywających w nieruchomości. Wszystkie powyższe czynności zapewniają bieżące sprawne funkcjonowanie nieruchomości oraz utrzymanie jej w stanie niepogorszonym. Natomiast drugim aspektem jest uzasadnione względami finansowymi inwestowanie w nieruchomość. Do takiego rodzaju czynności należy m.in.: wynajem pomieszczeń użytkowych oraz wykorzystanie ściany budynku jako ewentualne miejsce reklamowe - wszystko po to by nieruchomość przynosiła korzyści jej właścicielowi

Któż chciałby się tym zająć osobiście ???

My zajmiemy się tym wszystkim.  

  Firma „ACTICO-NIERUCHOMOŚCI” przedstawia kompleksową i profesjonalną obsługę wszystkich typów nieruchomości. W celu racjonalizacji kosztów i zaspokajania indywidualnych potrzeb właścicieli nieruchomości proponujemy  

 1. Powierzanie zarządzania nieruchomością wspólną
 2. Powierzanie zarządu nieruchomością wspólną

 Do obowiązku Zarządcy należeć będzie wykonywanie czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności: 

 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali wyodrębnionych,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń budynku,
 • utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali (w tym dźwigów osobowych), terenu przynależnego do nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw oraz zawieranie umów związanych z realizacją tych zadań,
 • zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (np. dźwigów osobowych, pomp, alarmów, detektorów tlenku węgla itp.),
 • wykonywanie bieżącej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń w częściach wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie o zarządzanie.
 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją wyżej wymienionych zadań, kontrola prawidłowości wykonania oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych, przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu - w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty

 Podczas wykonywania działalności zawodowej stosujemy przepisy prawa i normy zawodowe, a także zasady etyki. Osoby, które zarządzają nieruchomościami posiadają licencję zawodową, co zobowiązuje je do kierowania się zasadą ochrony interesu osób i instytucji, na rzecz których wykonują dane czynności. Zarządzanie nieruchomościami to nasza specjalność oraz gwarancja profesjonalnych usług, dając Państwu pełną satysfakcję ze swych nieruchomości.

 Nasze atuty:

 • posiadamy wieloletnie doświadczenie na Trójmiejskim rynku nieruchomości,
 • aby profesjonalnie wykonywać swoją pracę, do zarządzania przyjmujemy tylko tyle nieruchomości, ilu jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną obsługę,
 • współpracujemy od lat z wieloma rzetelnymi firmami remontowo-budowlanymi,
 • posiadamy licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości,
 • szukamy możliwości zarobkowych nieruchomości,
 • nadzorujemy remonty, konserwacje i dbamy o stan techniczny nieruchomości zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994r.


 
Strona główna
Oferta